Enllaç al boib:

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10704/598883/resolucio-del-conseller-de-treball-comerc-i-indust

Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 30 d’agost de 2017, per la qual s’aprova, pel procediment d’urgència, en el marc del Programa SOIB JOVE- QUALIFICATS ENTITATS LOCALS, la convocatòria de subvencions per finançar projectes d’experiència professional per a l’ocupació de joves amb estudis superiors a les Illes Balears, cofinançada pel Fons Social Europeu amb càrrec al Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil 2014-2020 i de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, i amb Fons de Conferència Sectorial .Num registre 9558.pag 28125-28140