Presentació del llibre "El Bisbe Arquitecte"

La fossa dels mariandos Obrir per poder tancar la història

"La fossa dels mariandos" de Bartomeu Garí Salleras

Premi Font i Roig d'assaig

Debat dels candidats a la batlia de Porreres

Presentació conte Caparrots de Porreres