Presentació des Sereno Jove i es Saig

Sobre banderes i símbols històrics a les Balears

Exposició Dones

Presentació de les Bodegues Porrerenques Mesquida Mora

Bisbe Campins a Porreres