2014

Concert de Nadal de la Coral de Porreres i de la 3ª edat

Concert Schola Cantorum de Mallorca i Coral de Porreres

Coral de Porreres i Cor des Pla de Jesús